Noodverordening

Onze samenleving is overvallen door het Coronavirus COVID-19. Het bedreigt onze samenleving en de overheid probeert het virus te bestrijden door de kans op infectie tot een minimum te beperken. Een werkelijk beperkend middel is het vaccineren van de gemeenschap maar er is nog geen werkend vaccine.

Als alternatief adviseert de overheid gedragsaanpassing van de burger. Er zijn echter geen bestaande wettelijke regelingen waaraan de burger nu behoort te voldoen. Daarom is er een nood verordening van kracht met gedragsregels. Het instellen van de regels is een bevoegdheid van de burgemeester van de gemeente

De overheid heeft slechts beperkte mogelijkheden om de naleving van deze gedragsregels af te dwingen en doet een dringend beroep op de individuele verantwoordelijkheid van de burger deze regels na te leven.

Wat betekent dit voor mij als individuele burger.

Individuele verantwoordelijkheid

Ik heb een primair belang om dit virus niet te krijgen en te overleven tot een vaccinatie mogelijk is. Ik maak dus afwegingen hoe ik mij zo goed mogelijk kan beschermen door mijn gedrag aan te passen. Ik houd anderhalve meter afstand van anderen en blijf zoveel mogelijk thuis. Ik probeer fysieke contacten te vermeiden. Ik maak echter ook een inschatting of de ander in mijn omgeving een virusdrager is. Dat ik dit niet goed kan vaststellen maakt dat ik steeds een gok waag wanneer ik wel in contact treed met anderen. Het is mijn individuele verantwoordelijkheid deze gok te nemen om mijn sociale contactbehoefte te bevredigen.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Ik voel echter ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de samenleving. Door mijn niet te houden aan de gedragsregels is de kans groter dat ik virusdrager word en andere in de samenleving besmet met als gevolg dat de pandamie uitbreidt en er meer burgers komen te overlijden. Het kan zijn dat ik op tijd ontdek dat ik virusdrager ben geworden voordat ik andere besmet maar dan belast ik de medische zorg wat ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor mij is. Mijn gedrag heeft ook een voorbeeld functie (al is mijn invloed uiterst miniem) wat mede onder maatschappelijke verantwoording valt.

Afweging

Een gok nemen is mijn individuele verantwoordelijkheid maar een gok nemen met mijn maatschappelijke verantwoordelijkheid gaat te ver. Ik plaats mij dan buiten de samenleving wat mij een gevoel geeft dat ik er niet meer bij hoor.

Ook al vindt ik iets van de noodverordening, ze is minder democratisch vastgesteld, de tweede kamer wordt er wel in gekend, het is mijn burgerplicht mij er aan te houden.

zie Coronavirus

Eén antwoord op “Noodverordening”

  1. Gelukkig accepteert het merendeel van de mensen tamelijk volgzaam de regels. Deze regels zijn echter opgesteld door een neoliberale regering. De markt reguleert alles. Het recht van de sterkste is bovenliggend. Iedereen roemt deze regering nu omdat ze deze keer de oren laten hangen naar deskundigen. De markt is even terzijde geschoven. De VVD stijgt met stip in de peilingen. Iedereen is vol lof. We zijn er echter nog niet. Er komen al barstjes in de volgzaamheid m.b.t. de deskundigen. Het gekerm van de werkgevers gaat ze dwars door de ziel. Ze gaan gokken. Ze gaan gokken met mijn leven als inzet. Als het misgaat ( en ik ben morsdood )gaan ze de versoepelingen terugdraaien. We zijn er nog niet
    Noem eens een onderwerp of ministerie waar de huidige regering een voldoende haalt. Je kunt achter elk departement een een zwartboek plaatsen. Ik heb geen enkele reden om er nu maar het beste van te hopen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *