Het nieuwe normaal staat voor de deur

Zal het toch echte gaan gebeuren? De coronacrisis heeft als een van haar bijwerkingen laten blijken dat het oude normaal niet de koers is die naar een duurzame wereld zal leiden. Het gevecht om mondkapjes beademingsapparatuur en beschermende middelen geeft een beeld waar doorgeschoten marktwerking ons toe brengt.

Ieder land voor zichzelf en niemand voor allen brengt ons niet verder. Er is geen keus; of we kiezen voor Nederland First of realiseren ons dat we samen met iedereen naar een toekomst kunnen werken voor allen.

Marktwerking en concurrentie zet mensen aan om steeds goedkoper producten te leveren maar de doorgeschoten marktwerking zoals het neoliberalisme voorstaat heeft vele ongewenste bijwerkingen. Kostenbesparingen veroorzaken aantasting van milieu en leefomgeving, belastingontwijking, verhoogde werkdruk, en verdergaande tweedeling tussen arm en rijk in de samenleving.

Een staatsmonopoly is daartegen niet de oplossing. Een gezonde balans tussen staat- en marktwerking kan een antwoord zijn. Evenwichtigere Europese afspraken over milieu behoud, vrijheid van ondernemen, kapitaalvorming, progressieve vermogensbelasting, leef en werk omstandigheden die leiden naar een duurzame samenleving.

We zullen een solidair Europa willen bouwen. Daarom is het voorstel van Ursula von der Leyen (voorzitter van de Europese Commissie) zo aanlokkelijk om een fonds op te bouwen om de gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden en vooral ook om een Europese belasting te gaan heffen.

Europese afspraken om gelijkwaardige concurrentie omstandigheden te creëren, een level playing field waar het getouwtrek om bedrijfsvestigingen met als gevolg vergaande nationale belasting faciliteiten en zelfs een voorstel van Minister President Rutte de dividendbelasting af te schaffen, vermogende de ruimte geeft om belastingen te ontwijken.

Het nieuwe normaal staat voor de deur waar solidariteit en duurzaamheid richting aan de toekomst geeft.

Commentaar in vrekkig Nederland op het voorstel van Ursula von der Leyen: Aan grote woorden geen gebrek bij voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie maar niemand luisterde. Dit is wat zij sprak:

Een level playing field is een rechtvaardigheidsprincipe, waarbij niet noodzakelijk is dat elke speler evenveel kansen heeft om te slagen, maar wel dat alle spelers het spel spelen volgens dezelfde regels.

Eén antwoord op “Het nieuwe normaal staat voor de deur”

 1. Over het nieuwe normaal hoop ik uiteraard dat dit ook werkelijk gaat plaatsvinden. Door de pandemie is het al bijna grijpbaar geworden. Echter zijn er enkele, niet te onderschatten belemmeringen. We zitten nu enkele jaren met het neoliberalisme opgescheept. Het is inmiddels een ingesleten onderdeel van het dagelijks economisch denken en handelen geworden.
  In ons land was bij oprichting D66 nog een beetje linksig. Nu vol neoliberaal. Zelfs Groenlinks en de PvdA hebben aardig wat neoliberale trekjes. Als partijen heulen met het neoliberalisme en er gedoogafspraken mee maken zullen veranderingen moeizaam tot stand komen. Dan zijn we aangewezen op een sterke vakbond! (een wat?)
  Het neoliberalisme is zo’n vast onderdeel van huidige staatsinrichting geworden, dat veel mensen nauwelijks in staat zijn om anders te denken. Vooral ook omdat het een andere bijwerking gehad heeft: veel mensen zijn er enigszins op vooruit gegaan. Dat die vooruitgang in geen enkele verhouding staat met de vooruitgang die het had kunnen zijn als er een betere verdeling van de rijkdom had plaatsgevonden dringt niet door bij het merendeel. Over het algemeen heerst er een soort bezadigde tevredenheid. De VVD stijgt in de peilingen tot een bijna absolute meerderheid alleen omdat Rutte de leefregels voor de corona crisis goed onder woorden kan brengen. Donkere wolken verstoren echter dit bezadigde denken.
  HET KLIMAAT.
  Zo langzamerhand dringt dit toch ook wel door bij de verstokte neoliberalen. Er moet iets gebeuren. We kunnen ons niet meer veroorloven om nationalistisch te denken. Zelfs bij neoliberalen komt de vraag op: wie moet betalen? Tot op heden was die vraag niet relevant. Het was immers duidelijk wie dit betaalt. In ieder geval was geheel duidelijk wie niet betaalt.

  Nog net niet te laat, komt Ursula en Frans (misschien wel de grootste denker)met een plan over een Europese belasting. Ik zeg met nadruk” nog net niet te laat” Dat hoop ik tenminste. Als ik zo de kranten lees is iedereen helemaal klaar met de pandemie en kunnen en moeten we zo snel mogelijk weer naar het oude normaal. Probeer dan nog maar eens een nieuwe belasting in te voeren. Ik vind het uiteraard ook een goed plan. Alleen hoop ik dat het plan uitgevoerd wordt op mijn( en waarschijnlijk ook op jouw) voorwaarden; een progressieve belasting. Een evenredige, progressieve belasting, waar de multinationals meebetalen en niet alleen de vruchten ervan plukken door het kapitaal te verschaffen en vervolgens 5% à 6% op te strijken. Dan praten we over een nieuw normaal. Het lijkt wel evangelie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *