Onrust in Amerika

De dood van George Floyd in Minneapolis is de aanleiding voor ongeregeldheden in Amerika, ook in andere steden. Het is meer dan een protest tegen politie geweld. Het is de lont in het kruitvat van verzet tegen de systematische onderdrukking van zwarte mensen maar misschien wel tegen de onrechtvaardige verdeling van welvaart in Amerika.

De Amerikaanse droom dat een ieder op kan klimmen van krantenbezorger tot Miljardair als je maar je best doet en je inzet met hard werken blijft een droom. Een groot deel van de bevolking in Amerikaanse steden leeft al generaties lang in armoede. Dat heeft weinig met de vraag of je zwart bent te maken maar met het verdeel systeem van welvaart. Het heeft veel meer te maken wie je ouders zijn. Als je uit een kapitaalkrachtig gezin komt en een kans krijgt van goede opleiding heb je kans om tot te beter opgeleide en tot de middelinkomens en hoger te gaan horen.

Niet iedereen heeft aanleg om een Albert Einstein,  Nicolaas Copernicus, Galileo Galilei. Isaac Newton of Marie Curie te worden maar een menswaardig bestaan is voor iedereen mogelijk als we voor een rechtvaardiger verdeelsysteem kiezen.

Het huidige systeem kent geen limiet aan de onderkant of bovenkant van minder het bestaansminimum tot ongelimiteerde super rijkdom. De gap tussen arm en rijk veroorzaakt een onrechtvaardigheidsgevoel wat uiteindelijk leidt tot opstand zoals in Amerika en protest van gele hesjes in Frankrijk.

Het neoliberale systeem functioneert niet. Daar worden alleen de rijken beter van ten koste van de armen. Welvaart wordt geproduceerd door zowel arm als rijk. Het verdeelsysteem van welvaart is onrechtvaardig en kent geen balans. Het verdeelsysteem is in balans te brengen door belastingen. Aan de onderkant een bestaansminimum invoeren zoals we dit in Nederland kennen; een bijstandsuitkering en het minimum loon. Aan de bovenkant een limiet van  maximum inkomen en vermogen. Een progressieve belasting op inkomen met als bovengrens 100 % belasting op inkomen boven 1 miljoen euro en een vermogensbelasting met als bovengrens 100% belasting op bezit van meer dan 1 miljard euro.

Deze belastingregel kan mondiaal ingevoerd worden waarbij de limieten bijvoorbeeld op basis van een percentage BNP per land vastgesteld worden om migratiestromen te beperken.

Voor de EU kan deze belastingregel, de inning en verdeling door de Europese Commissie uitgevoerd worden.

2 antwoorden op “Onrust in Amerika”

 1. De “american dream” is is eigenlijk voor de meeste amerikanen een nachtmerrie. Vooral voor de gekleurden en armen. Sinds de pandemie is het aantal armen met 45 miljoen gestegen. Deze mensen werden werkeloos. Als je in Amerika werkeloos wordt, behoor je over het algemeen gelijk tot de armen. Toch overheerst er een soort fatalisme onder die arme mensen. Een doodenkele keer staat er iemand op die de juiste toon kan vinden en de onvrede onder woorden kan brengen. ( King) Meestal wordt zo’n iemand onmiddellijk omgebracht. Zijn uitspraken worden in beton gegoten en er verandert niets. Hoe is het mogelijk dat een land met bijna 400 miljoen inwoners zo weinig mensen als King voortbrengt.
  In november kan Amerika kiezen tussen het racisme van Trump en het racisme van Biden. De echte slachtoffers van het racisme gaan uiteraard niet stemmen. Met het gevolg dat de hardste schreeuwer het meeste gelijk krijgt. Vervolgens denkt de nieuw gekozene dat hij/zij alle gelijk van de wereld heeft. Hij staat niet aan de top : hij staat erop! Het is de arme Amerikaan om het even. Ze wachten gelaten af wie er met behulp van z’n poen de grote baas wordt.
  Af en toe , na het recente racistische incident, loopt het enigszins uit de hand. Vervolgens worden winkels geplunderd en de racisten krijgen waar voor hun vooringenomen standpunt over gekleurden. Zie je wel!!
  Ik vind het onbegrijpelijk dat er onder al die stumpers niet één iemand is die deze gebeurtenissen kan aangrijpen en de Amerikanen een spiegel weet voor te houden.
  Uiteraard ben ik het helemaal met Jan en Piketty eens dat progressieve belastingheffing de oplossing is voor de meeste, ook raciale, problemen.
  Een belangrijke vraag komt in mij op:
  Is het mogelijk om dit systeem in te voeren in een enkele natie? Moet dit, om het echt te laten slagen, ingevoerd worden op mondiaal niveau om b.v. kapitaalvlucht tegen te gaan?

 2. In antwoord op je vraag:
  Is het mogelijk om dit systeem in te voeren in een enkele natie? Moet dit, om het echt te laten slagen, ingevoerd worden op mondiaal niveau om b.v. kapitaalvlucht tegen te gaan?

  Een ander monetair systeem invoeren in één land. Dat zal waarschijnlijk niet lukken. De voorbeelden die we hebben gezien van het communistisch systeem in Rusland, en Cuba of het huidige systeem in Venezuela laat zien dat macht van het internationale grootkapitaal dit niet toelaat. We kunnen niet voortbestaan zonder handel te drijven met andere landen. Zie onder andere de energievoorziening die een land nodig heeft. We zijn afhankelijk van energiebronnen en die zijn geografisch ongelijk verdeeld en in handen van het internationale grootkapitaal. Het grootkapitaal heeft de macht om landen sancties op te leggen met oorlog te dreigen of de bevolking van een afwijkend land te laten verhongeren en in opstaand te brengen. Een voorbeeld hiervan is de aanleg van de Nord Stream gas pijpleiding tussen Rusland en Duitsland/Europa wat het internationale grootkapitaal niet toelaat.

  China is een uitzondering op deze ontwikkeling. Dit land ontwikkelt zich op haar eigen manier en kon haar speelruimte verruimen omdat het internationale grootkapitaal denkt er voordeel van te hebben maar ook aan China worden sancties opgelegd zoals de beperkingen voor Huawei in de aanleg van het G5 netwerk.

  Een verandering brengen in het monetaire systeem kan alleen op drie manieren:
  1 De bevolking bewust maken van het negatieven aspect van het huidige systeem en van haar democratisch recht gebruik maken om de neoliberale ideologie af te wijzen,
  2 Een machtsblok vormen met gelijkgestemde landen waaronder Europa en de neoliberale ideologie afwijzen zoals in het verleden de vakbonden een machtsblok vormde om betere sociale omstandigheden af te dwingen,
  3 De groei van de kloof tussen arm en rijk ongestoord te laten doorwoekeren waarbij het midden veld uiteindelijk ook ingedeeld zal worden in arm en rijk uitmondend in een opstand van de armen tegen de rijken of slavernij te aanvaarden.

  Het zal duidelijk zijn dat de roep voor nationale soevereiniteit een lege betekenis is geworden in een wereld van internationaal grootkapitaal. De invloed en soevereiniteit van de arme bevolking kan alleen enige betekenis krijgen als we een internationale eenheid kunnen vormen zoals een verenigd Europa.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *